Nasze Biuro projektów zajmuje się wieloma zagadnieniami miedzy innymi:

- projektowanie masztów i okuć dla jachtingu
- projektowanie jachtów metalowych – opracowania technologiczne
- projektowanie konstrukcji dla budownictwa – poręcze, balustrady, schody itp.
- projektowanie konstrukcji z blach – opracowania technologiczne